Daňové zvýhodnění dárců

Dle § 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.


1. Dárce fyzická osoba (běžný občan, za městnanec firmy nebo organizace, OSVČ)

Fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

 Pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) anebo za městnanec, který si sám podává daňové přiznání, uplatněte si odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.  

Pokud Vám daňové vyrovnání zpracovává za městnavatel, předejte potvrzení o poskytnutí daru do mzdové účtárny nejpozději do 28.2. příštího roku a to za  celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

2. Dárce právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč za  kalendářní rok. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem.

Zde naleznete daňový kalkulátor, pomocí kterého můžete zjistit svoji daňovou úsporu a ideální výši vašeho daru.

Předchozí stránka: Informace pro jednotlivce

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR