Sociální podnikání

Základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudržnost, sociální odpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie,
prioritou podnikání jsou primárně sociální cíle,
nejde o podnikání, které je vedeno potřebou maximalizovat zisk a obrat,
je to kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu,
hospodářský zisk je znovu investován do rozvoje podnikání,
základem je rovnovážná kombinace konkurenceschopného podnikání na profesionální úrovni a plněním sociálních cílů.

Sociální firma

Zohledňuje znevýhodnění svých zaměstnanců, poskytuje jim přiměřenou podporu a přitom vykonává podnikatelskou činnost,
je vytvořená za účelem stálého zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním, čemuž přizpůsobuje systém řízení a organizaci denního provozu,
poskytuje svým zaměstnancům dlouhodobou a opakovanou podporu (odborné vedení, psychosociální podporu) s ohledem na jejich specifické problémy,
je podnikatelským subjektem zaměřeným na tržní produkci výrobků a služeb, kterých využívá k naplnění svých sociálních cílů,
vstupuje na běžný trh a vytváří tak pracovní prostředí, které se blíží běžnému,
společná práce lidí s a bez postižení odstraňuje předsudky většinové společnosti,
získává příjmy z vlastní činnosti (přibližně 50%) i z grantů a dotací z veřejných zdrojů (popř. z darů, dobrovolnické činnosti), kterými vyrovnává nižší výkonnost svých zaměstnanců,
podstatný počet zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením nebo s jiným znevýhodněním, tedy přispívá k jejich pracovní integraci,
každý zaměstnanec dostává mzdu odpovídající jeho práci, což přináší nejen materiální prospěch, a tím i větší ekonomickou soběstačnost, ale i menší závislost na finanční podpoře státu a pocit společenské užitečnosti,

vytváří rovné pracovní podmínky, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti, díky čemuž zařazuje osoby se znevýhodněním do sociálních vztahů.

Čestné prohlášení o zaměstnávání OZP

Zajímavé odkazy

Projekt TESSEA
http://www.socialni-ekonomika.cz/

Předchozí stránka: Moravskoslezský kraj
Následující stránka: Mléčný bar NAPROTI

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR