Statutární město Ostrava

Název: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v sociálním podniku Mléčný bar NAPROTI
Doba realizace:  1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Stručný popis projektu 

Projekt je zaměřen na udržitelnost pracovních pozic zaměstnanců se ZP, podporu účastníků tréninkového pracoviště a stabilizaci sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI (MB). V průběhu půl druhého roku realizace projektu jsme na základě poptávky rozšířili činnosti prováděné v provozovně MB a připravovali se tak na období jeho udržitelnosti. V současné době zaměstnáváme na základě pracovní smlouvy 10 zaměstnanců, z toho 4 se ZP na vymezených chráněných pracovních místech podle § 75 zákona č. 435/2004 sb. o zaměstnanosti (v roce 2012 jsme zaměstnali další 4 osoby se ZP). I když žádný z našich zaměstnanců neměl zkušenosti s pracovními činnostmi v gastroprovozu, všichni dosáhli obrovského pokroku, o čemž svědčí i nárůst stálých zákazníků. Vzhledem ke konkurenci, současné ekonomické situaci, výkyvům tržeb v průběhu ročních období, vylidněnosti centra Ostravy a potřeby individuálního přístupu ke každému zaměstnanci se ZP je však velmi obtížné dosáhnout tržeb, které zajistí soběstačnost MB a tím udržitelnost pracovních pozic Na základě údajů z ekonomického monitoringu se naše tržby pohybují okolo 50 - 60 % z celkových nákladů. Procentová finanční spoluúčast úřadu práce na podporu mzdových nákladů je vyplácena zpětně v pětiměsíčních intervalech.  V roce 2013 jsme stali plátci DPH.  

V MB NAPROTI rovněž probíhá na tréninkovém pracovišti zácvik osob se ZP, které mají zájem získat pracovní pozici na otevřeném trhu práce. V roce 2013 jsme v půlročních cyklech zaškolili 5 osob se ZP, z toho u 2 osob zaškolení nadále probíhá a s jednou osobou se ZP jsme uzavřeli pracovní smlouvu.

Součástí projektu jsou marketingové a doprovodné aktivity s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o zaměstnávání osob se ZP, poskytujeme také poradenství pro potenciální zaměstnavatele. Na akcích spolupracujeme se státními i nestátními subjekty z České republiky. V MB probíhá odborná praxe studentů Střední školy prof. Zdeňka Matějčka a spolupracuje se studenty OU Fakulty sociálních studií. 

Projekt je realizován s finanční podporou statutáního města Ostravy.

Předchozí stránka: OP LZZ
Následující stránka: Moravskoslezský kraj

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR