OP LZZ

oplzz

Název: Mléčný bar NAPROTI - vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.06/30.00154
Doba realizace projektu: 1. listopadu 2011 až 31. října 2013

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vznik nové podnikatelské aktivity Mléčný bar NAPROTI nově založeného družstva NAPROTI. Naším záměrem je vytvořit sociální podnik v oblasti pohostinství poskytující diverzifikované služby při zachování sociální a ekonomické rovnováhy. V rámci projektu a provozu sociálního podniku vytvoříme 9 pozic, z toho 3 nová pracovní místa pro osoby se ZP, čímž přispějeme ke snižování nezaměstnanosti v ostravském regionu a k podpoře sociálního začleňování CS. Projekt také nabídne 10ti osobám se ZP asistovanou práci na zkoušku.
Zaměstnancům se ZP poskytneme z hlediska rovných příležitostí  přiměřenou individuální a psychosociální podpora. V rámci naplňování principů sociálního podnikání zapojíme zaměstnance do aktivní účasti na činnosti a chodu podniku. Projekt se zaměřuje také na prezentaci problematiky sociálního podnikání v ČR a osvětu široké veřejnosti v rámci zaměstnávání osob se ZP. Sociální podnik je orientován lokálně, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji. Žadatel podává současně žádost o finanční podporu z IOP. Zisk sociálního podniku použijeme pro naplňování obecně prospěšných cílů. 

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření a zajištění udržitelného zaměstnání pro osoby se ZP (především s mentálním a duševním handicapem) v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje prostřednictvím nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání.
Cílem je také zapojení všech pracovníků do procesu rozhodování, posílení sociální soudržnosti a vybudování firemní kultury formou dalšího vzdělávání a osvěty zaměstnanců sociální firmy. Účastí v projektu dojde u osob se ZP k posílení jejich kompetencí nezbytných pro trh práce.
Důležitým aspektem je i rozvoj spolupráce s místními iniciativami a podnikateli v rámci rozvoje sociální ekonomiky v daném regionu a prezentace sociálního podnikání jako vhodného nástroje integrace osob se ZP.

Cílová skupina

Z hlediska principu rovných příležitostí je projekt zaměřen na pracovní uplatnění osob, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnány z důvodu svého zdravotního postižení.

Klíčové aktivity

  • Tvorba a implementace principů sociálního podnikání, vyhodnocení a ukončení projektu
  • Vytvoření a zachování pracovních míst
  • Vzdělávání vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců zajišťujících specifickou podporu zaměstnaných z cílových skupin
  • Vzdělávání zaměstnanců se ZP
  • Marketing sociálního podniku
  • Založení a provozování podnikatelské aktivity  

Výsledky

Výstupem projektu je založení a provozování trvale udržitelného sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI.

Realizátor projektu

Název: Družstvo NAPROTI
IČ: 28635574
Ulice: Zeyerova 2572/1
Město: Moravská Ostrava
PSČ: 702 00

Kontakt:
Mgr. Olga Rosenbergerová
Tel: +420 596 910 022
Email: orosenbergerova@dr-naproti.cz
www: www.dr-naproti.cz

Tiskové zprávy

 

Projekt Mléčný bar NAPROTI - vznik a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Předchozí stránka: IOP
Následující stránka: Statutární město Ostrava

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR