Moravskoslezský kraj

Projekt na zajištění stabilizace a soběstačnosti sociálního podniku Mléčný bar NAPROTI 

První sociální podnik v oblasti gastroprovozu Mléčný bar NAPROTI byl otevřen 23. ledna 2012 byl v historickém centru Ostravy. Mléčný bar (MB) je první aktivitou sociálního Družstva NAPROTI, které vzniklo za účelem vytváření podmínek pro integraci znevýhodněných osob do společnosti, konkrétně zřizováním vhodných pracovních pozic pro zdravotně postižené spoluobčany. V MB je zaměstnáno devět osob z toho šest se ZP, kterým je poskytnuta z hlediska rovných příležitostí  přiměřená individuální a psychosociální podpora. Pracovní pozice vč. pracovního úvazku byly přizpůsobeny se zohledněním rozsahu flexibility pracovní doby. Zácvik zaměstnanců se ZP probíhal postupně s důrazem na opakování úkonů, efektivní komunikaci a individuální podporu, což se pozitivně projevilo v jejich adaptaci na jednotlivé pracovní pozice. Klademe důraz na komunikaci a vytvoření kvalitní týmové spolupráce.

V sociálním podniku jsme vytvořili také tréninkové pracoviště, kde poskytujeme ve spolupráci s ÚP v ČR – krajskou pobočkou Ostrava přípravu na práci dalším osobám se ZP (v současné době se jedná o 2 osoby), tak aby byly schopny pracovní integrace na otevřeném trhu práce. MB NAPROTI se ve spolupráci s fakultou Sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě zapojil do výzkumného projektu o sociálním podnikání v MSK. Spolupracujeme se Střední školou Zd. Matějčka v rámci zajištění praxe pro studenty a konzultací v oblasti gastroprovozu.

Naším záměrem je vytvořit stabilní sociální podnik, ve kterém jsou zaměstnány a získají praxi osoby se znevýhodněním. Na základě našich zkušeností a inspirace od zahraničních partnerů z Francie a Itálie chceme metodou důsledného vedení, zaškolování a motivace zapojit osoby se znevýhodněním do pracovní činnosti na otevřeném trhu práce. Naší snahou je umožnit jim stát se rovnocennými členy pracovního týmu a připravit pro ně takové pracovním podmínky, aby byly schopné si svou práci dlouhodobě udržet. Zároveň chceme dát šanci i dalším osobám se znevýhodněním, kterým budeme průběžně poskytovat přípravu na práci v rámci tréninkového pracoviště. Příkladem dobré praxe chceme oslovit veřejnost a poukázat na možnosti zaměstnávání osob se ZP na otevřeném trhu práce. Věříme, že se náš projekt stane dobrým příkladem pro další subjekty, které prozatím váhají zřídit pracovní místo pro zaměstnance se znevýhodněním.

Základní vybavení MB NAPROTI bylo nakoupeno prostřednictvím Integrovaného operačního programu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, vznik a rozjezd Mléčného baru je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, ze státního rozpočtu ČR, rekonstrukce prostoru, který máme ve zvýhodněném nájmu od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz byly financovány z nadačních fondů a sponzorských darů, návrh multifunkčního interiéru byl rovněž sponzorským darem.

Sociální podnik Mléčný bar NAPROTI je pilotní projekt, který se v ČR prozatím nemůže opřít o současnou legislativu. V období udržitelnosti sociální podniky ve vyspělých zemích EU získávají minimálně 50% svého příjmu z podnikatelské činnosti, zbývající část prostřednictvím grantů a sponzorských darů. V ČR není mnoho dotačních titulů, u kterých mohou tyto podniky žádat o finanční příspěvek. Jelikož jsme si vědomi této skutečnosti, je naší snahou zajistit svou soběstačnost a vytvořit prosperující sociální firmu, která bude udržitelná v dlouhodobé perspektivě.

Provozní doba (všední dny 7:30-19:00 hod., víkendy 13:00-19:00 hod.) a nabídka denních jídel je přizpůsobena poptávce (snídaně, svačiny, lehký oběd z regionálních surovin od místních dodavatelů). V multifunkčním prostoru MB pořádáme pravidelné vernisáže, workshopy, literární čtení, besedy, projekce, akce pro děti a zapojujeme se do místních kulturních akcí a iniciativ. 

Pracovní prostředí jsme přizpůsobili specifickým potřebám zaměstnanců se ZP (např. barevné označení stolů pro usnadnění obsluhy). Pro zlepšení pracovních podmínek jsme v mléčném baru instalovali stropní ventilátory.

Součástí MB je rovněž venkovní mini zahrádka orientovaná na jižní světovou stranu, na kterou však z důvodu nedostatku prostoru na chodníku (1, 5 metru šířky chodníku musí být zachováno pro chodce) nemůžeme umístit slunečníky a Společenství vlastníků nám neumožnilo instalování markýzy z obavy o poškození fasády.  Na základě této skutečnosti jsme si pronajali od ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz za 1 Kč měsíčně travnatou plochu před mléčným barem. Na nově vytvořeném místě pro zahrádku chceme umístit terasu s lavicemi a stoly (jeden ze stolů bude přizpůsoben pro osoby na vozíku) s bezbariérovým přístupem a ergonomickým uspořádáním pro obsluhu, variabilní dětskou hernu a membránové zastřešení proti slunci. Veškeré zařízení bude vyrobeno z materiálů nezatěžujících životní prostřední. Zbývající travnatou plochu osázíme okrasnými dřevinami ve spolupráci se Střední školou Velké Heraltice. Na zahrádku chceme dokoupit venkovní sálače, abychom zajistili provoz zahrádky v chladnějších měsících. Naším záměrem je rozšíření provozu pro zajištění udržitelnosti sociálního podniku.    

Součástí MB je i dětský koutek s doprovodným programem, který nám vymalovaly pohádkovými postavičkami studentky z Wichterlova gymnázia. Dětský koutek je vybaven žíněnkami a dětskou omyvatelnou molitanovou stavebnicí. Pro zvýšení bezpečnosti dětí chceme dětský koutek vybavit vhodnými lavicemi a stoly, zajistit vhodné osvětlení, instalovat bezpečnostní prvky a dovybavit koši na hračky.

MB NAPROTI nabízí sortiment kvalitních výrobků ze surovin od místních dodavatelů. Vzhledem k udržitelnosti a stabilizaci sociálního podniku chceme zázemí pro přípravu jídel a nápojů upravit tak, aby splňovalo současné hygienické normy a pracovní prostředí vyhovovalo specifickým požadavkům zaměstnanců se ZP. Ojedinělost nabídky a větší soběstačnost nám umožní získat stabilitu sociálního podniku.

V souvislosti s požadavky Krajské hygienické stanice nám chybí dovybavit WC pro muže dvěma pisoáry, proto jsme tuto položku také uvedli do rozpočtu. 

Prezentace poskytovatele dotace

Prostřednictvím webových stránek, tiskové zprávy, společenských akcí, výroční zprávy, cedulky umístěné v provozovně mléčného baru. 

Předchozí stránka: Statutární město Ostrava
Následující stránka: Sociální podnikání

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR