Družstvo NAPROTI

Sociální Družstvo NAPROTI založili členové Asociace TRIGON. Jeho cílem je vytvářet podmínky pro pracovní integraci osob se zdravotním postižením (ZP) prostřednictvím sociálního podnikání. Případný zisk bude podle stanov přednostně určen k rozvoji sociálního podniku a naplňování obecně prospěšných cílů (vytváření pracovních příležitostí pro osoby se ZP).

Družstvo NAPROTI se hlásí k principům sociální ekonomiky. Obecně prospěšným cílem družstva je vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním s cílem zvýšení kvality jejich života za dodržování etických principů včetně principů rovných příležitostí.

Družstvo NAPROTI zaměstnává především osoby se zdravotním postižením v minimálním podílu 30% z celkového počtu zaměstnanců. Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodovacích procesů, participují na definování strategických cílů a na chodu sociálního podniku prostřednictvím společných pracovních porad.

Sociální podnikání Družstva NAPROTI je orientováno lokálně na ostravský region, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá místnímu rozvoji.

Chcete se dozvědět více?

Máte-li zájem o bližší informace k tématu Družstvo NAPROTI, kontaktujte nás.
Vyplňte prosím pole "Váš dotaz" a chcete-li od nás obdržet odpověď tak také "Email".


Následující stránka: Projekty

Výběrové řízení
6. červen 2017
na pracovní místo vedoucí směny

Více

Tisková zpráva
30. květen 2017
Jsme finalistou CEN CÍLŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Více

Tisková zpráva
17. květen 2017
Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Výběrové řízení
2. květen 2017
Hledáme vedoucí/ho směny

Více

Čtení pohádek
7. březen 2017
20. března bude číst v mléčném baru známý ostravský herec Vladimír Polák staré tibetské pohádky.

Více

  Asociace TRIGON

  NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  Asociace společenské odpovědnosti ČR